Niềm tin cơ bản của chúng tôi là công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng rất nhiều người không được sử dụng công nghệ hiện đại do mức chi phí của nó. Những người này bị bỏ lại phía sau, và khoảng cách công nghệ ngày càng lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển.
Chúng tôi biết rằng các công ty công nghệ sẽ có những biện pháp tối ưu hơn giúp đỡ để giải quyết các vấn đề bất cập của xã hội.
Chúng tôi tin rằng công ty chúng tôi có đủ khả năng tiềm lực để thay đổi chất lượng sống xã hội bằng công nghệ xanh sạch và tiên tiến nhất.
Chúng tôi quyết định thành lập Chương trình Blockchain Farm, đồng thời cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho việc sử dụng công nghệ góp phần cải thiện cuộc sống xung quanh chúng ta.

BLOCKCHAIN FARM

Blockchain Farm là chuỗi chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ Blockchain trong lĩnh vực Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Kinh tế chia sẻ, Dịch vụ công và Thành phố thông minh.

Đội ngũ kỹ sư có nền tảng chuyên sâu và vững chắc.
Kinh nghiệm phát triển các giải pháp Blockchain
Mạng lưới liên kết đối tác Blockchain toàn cầu
Đội ngũ chuyên gia Blockchain hàng đầu
Tiên phong trong áp dụng công nghệ Blockchain vào đời sống Chúng tôi hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Blockchain
Liên hệ
Đội Ngũ
Võ Văn Nhiên
Võ Văn Nhiên
CEO
Nguyễn Trọng Đại
Nguyễn Trọng Đại
Adviser
Phan Đăng Trường
Phan Đăng Trường
Manager
Diệp Vĩnh Kiên
Diệp Vĩnh Kiên
Web Team Leader
Nguyễn Đình Tiến
Nguyễn Ngọc Tiến
App Team Leader
Chế Gia Huy
Nguyễn Minh Thông
Designer