Blockchain Farm


Blockchain Farm là một sổ cái blockchain có thể mở rộng và an toàn cho các chuỗi cung ứng. Nó là một blockchain được cấp phép xây dựng trên công nghệ HyperLedger.

 

Được phép: Gửi dữ liệu đến chuỗi khối cần được cấp phép.

 

Mỗi tháng, hàng triệu hoạt động của chuỗi cung ứng được đăng ký trên Blockchain Farm, để cung cấp sự minh bạch cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới.

 

Blockchainfarm chứa thông tin được nhập bởi những người tham gia chuỗi cung ứng khác nhau. Phương pháp tiếp cận minh bạch, không thể sửa đổi và liêm chính của công nghệ blockchain đảm bảo người tiêu dùng rằng dữ liệu không thể bị làm giả.

Cách blockchain được sử dụng cho chuỗi cung ứng

Khi các công ty giới thiệu sản phẩm nông sản cho người tiêu dùng, họ đưa ra một số tuyên bố về sản phẩm: đó là sản phẩm hữu cơ, không biến đổi gen, có nguồn gốc từ một quốc gia nhất định, được chế biến tuân thủ các nguyên tắc HACCP, v.v.

Do một số lý do, niềm tin đối với nhiều người tiêu dùng đã bị phai nhạt trong những năm gần đây. Vì vậy, các công ty hành động để cung cấp các bằng chứng, rằng những tuyên bố họ đưa ra về sản phẩm của họ là đúng sự thật.

Truy xuất nguồn gốc từ gieo giống đến bàn ăn cho phép các công ty chuỗi cung ứng gửi dữ liệu sự kiện của họ đến Blockchainfarm, đăng ký chúng trên blockchain, đồng thời kết nối các ID để giữ tính toàn vẹn của dữ liệu.

Sổ cái blockchain chứa bằng chứng về thông tin được nhập bởi những người tham gia chuỗi cung ứng khác nhau. Phương pháp tiếp cận minh bạch, không thể sửa đổi và liêm chính của công nghệ blockchain đảm bảo người tiêu dùng rằng dữ liệu không thể bị làm giả bởi một công ty thực phẩm.

 

Cách cấp phép hoạt động trên Blockchain Farm

Để sử dụng sổ cái truy xuất nguồn gốc phi tập trung của Blockchain Farm, các công ty trong chuỗi cung ứng (hoặc các đối tác triển khai) phải có được số lượng giấy phép phần mềm thích hợp. BLF là một giấy phép phần mềm được mã hóa, dựa trên tiêu chuẩn ERC20 của Ethereum.

Tiện ích của giấy phép mã hóa là cung cấp khả năng đủ điều kiện cho một số giao dịch nhất định được gửi tới Blockchain Farm. Một giao dịch theo dõi liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu trong blockchain, cho phép theo dõi hoặc xử lý thêm. Thông qua giao dịch, dữ liệu được truy xuất hoặc một giao dịch theo dõi được thực hiện, tức là một tập dữ liệu được ghi trong blockchain (thực thi quyền truy cập đọc hoặc ghi).

BLOCKCHAIN FARM (BLF COIN) Blockchainfarm chỉ có thể được sử dụng với giấy phép hợp lệ, được giữ trong ví tương thích ERC20 của khách hàng, (hoặc đối tác triển khai của bạn).

Tiềm năng giao dịch Mỗi BLF cho phép chủ sở hữu kích hoạt một số lượng giao dịch cụ thể trong khu vực mỗi ngày, được gọi là tiềm năng giao dịch.

 

Thông tin mã thông báo giấy phép Blockchainfarm


Biểu tượng BLF
Số thập phân 8
Blockchain Farm Explorer | Scan www.blfscan.com
Tổng số / Nguồn cung cấp tối đa 1000.000.000.000 BLF