Nhận dạng đối tượng

Các đối tượng vật lý được theo dõi (các mặt hàng và lô riêng lẻ) cần được xác định trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Con dấu an ninh được sử dụng để xác định vật nuôi, chuồng trại, thùng, pallet, phương tiện vận chuyển, thùng, v.v.
Để cung cấp dữ liệu lịch sử nông sản thích hợp cho người tiêu dùng, các nhà sản xuất nông sản luôn phải đối mặt với thách thức của việc đăng ký sê-ri sản phẩm: In mã QR tuần tự cấp độ mặt hàng hoặc lô sản phẩm trên các sản phẩm bán lẻ và kết nối chuỗi số với dữ liệu lịch sử của mặt hàng / lô đó .
Thu thập dữ liệu
Việc nắm bắt một ID của một lô, đính kèm thông tin sự kiện vào ID (thậm chí ngoài các câu hỏi cơ bản: cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao) và kết nối các ID này trong toàn bộ chuỗi cung ứng là cần thiết để giữ tính toàn vẹn của thông tin.
Nếu các công ty chuỗi cung ứng không có khả năng như vậy hoặc họ không thu thập dữ liệu cần thiết, họ có thể sử dụng ứng dụng di động B2B của chúng tôi , cho phép một cách nhanh chóng và hiệu quả để thu thập thông tin về các sự kiện của họ (thông qua biểu mẫu, ảnh và video) .
Trong trường hợp các công ty chuỗi cung ứng có hệ thống kế thừa tại địa phương (ERP, quản lý trang trại), họ có thể sử dụng API của chúng tôi hoặc gửi dữ liệu sự kiện dưới dạng tệp Excel . Các giao diện của chúng tôi có thể chấp nhận định dạng GS1 EPCIS làm đầu vào và chúng tôi cũng có thể cung cấp nó dưới dạng đầu ra.

Lưu trữ dữ liệu

Blockchain là một sổ cái phân tán, không thể thay đổi, an toàn để lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu và logic kinh doanh nào.

Blockchain Farm là một giải pháp an toàn và có thể mở rộng để lưu trữ tất cả dữ liệu truy xuất nguồn gốc theo cách phi tập trung, được phép.
Blockchain Farm nằm trong số 30 thương hiệu hàng đầu Việt Nam ( Việt Nam TOP BRANDS 2020), hướng tới chứa đựng lịch sử hoạt động hàng triệu nông sản cả nước.

Xử lí dữ liệu

Thông thường, các công ty cần xử lý dữ liệu để cho phép họ hoặc nhà cung cấp của họ tuân theo các giao thức tùy chỉnh . Các giao thức này cho phép chuỗi cung ứng kiểm soát các sự kiện chứ không chỉ giám sát chúng. Ví dụ:

Hệ thống thông báo cho nông dân rằng họ không thể thu hoạch trong vòng X tuần sau khi xử lý thuốc trừ sâu

Một nhà bán lẻ không thể nhận vận chuyển nông sản tươi nếu ngày thu hoạch trước một số ngày nhất định

Một công ty chế biến thực phẩm nông sản không nên vận chuyển nhiều sản phẩm hơn họ đã nhận.

Có thể có nhiều điểm kiểm soát tùy chỉnh tương tự được nhúng trong các quy trình.

Quy trình thu hồi sản phẩm là một tính năng xử lý dữ liệu khác, giúp xác định nguồn gốc của sản phẩm bị ô nhiễm, cũng như xác định cơ sở lưu giữ các sản phẩm từ cùng một nguồn và liên hệ với họ để loại bỏ các sản phẩm bị ảnh hưởng.